Eticheta

Martyn Lloyd-Jones

M

Întrebarea săptămânii (36)

Nu este oare limpede, atunci când ai o persepctivă extrem de amplă asupra istoriei, că perioadele și erele de decădere din istoria Bisericii au fost întotdeauna perioadele când predicarea a intrat în declin? Ce anume a anunțat zorii unei reforme sau a unei treziri, dacă nu redescoperirea predicării?
(Martyn Lloyd-Jones)

Gândul de duminică (37)

Într-o zi cu dublă semnificație – religioasă și laică – vă propun un fragment dintr-o predică rostită de Martyn Lloyd-Jones. Mi se pare adevărată și purificatoare. Lectură plăcută! Conținutul principal al vieților noastre este identic cu al celorlalți oameni din lume, doar că ne deosebim într-o privință: duminica dimineața ne îndreptăm spre un loc de închinare pentru un scurt serviciu...

Esența Fericirilor din Matei (în interpretarea lui M. L.-Jones)

Martyn Lloyd-Jones a predicat zeci de ani. Anglia a fost binecuvântată cu un astfel de om care, într-un fel, cobora din tradiția înfocatului Spurgeon. Seriile lui de predici au devenit cărți, așa cum s-a întâmplat și cu cea dedicată Predicii de pe Munte. Analizând fericirile, pe care autorul le vede în Studii asupra Predicii de pe Munte, drept nucleul vieții noi în Hristos, el subliniază...

„Caută de te împacă”

Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum; ca nu cumva pârâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, și să fii aruncat în temniță. (Mat. 5.25) Mânia tulbură ochiul minții întinând starea de rugăciune – spunea Evagrie Ponticul. Înțeleasă uneori ca și resentiment, mânia poate afecta pe termen lung relațiile dintre oameni. În...

Chemarea Duhului

După părerea mea, cel mai mare pericol care ne paște astăzi este stingerea Duhului. Nu trăim niște vremuri care să ne permită să susținem restricția; Biserica din zilele noastre nu are nevoie să rămână limitată, ci este nevoie ca Biserica să fie ridicată, trezită, umplută cu Duhul slavei, deoarece în lumea modernă ea a decăzut mult. Dumnezeu știe că există întotdeauna un control în legătură cu...

Care este chemarea mea?

Fără îndoială că Martyn Lloyd-Jones a fost una dintre cele mai impozante figuri ale secolului XIX. Fără el mișcarea evanghelică ar fi fost mult mai săracă, iar Anglia ar fi pierdut un slujitor cu adevărat prolific. Recitind Depresia spirituală (Perla Suferinței, Suceava, 2006), dau peste un fragment confesiv. Lloyd-Jones își afirmă chemarea cu naturalețe și multă seriozitate. Iată ce spune: O...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.