Eticheta

mărturia creștină

m

„Dominați tăcând, precum soarele!”

Toate acestea, când sunteți în mijlocul bisericii, explicați-le cu grijă și dezlegați-i ca de încălțăminte pe cei atrași de exemplul rău al căii aducătoare de moarte! Pe unii întoarceți-i de la adulter la cumințenie… Pe desfrânați instruiți-i, ca să nu fie pedepsiți pentru săvârșirea unei fapte nelegiuite înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor! Și după ce v-ați dat osteneala să-i...

Dumnezeu, omul și urșii polari

Există o supraabundență de Tine, o, Doamne, răsuflarea mea, de aceea oamenii nu Te văd. Tu ești mult prea vădit, o, Doamne, suspinul meu, și de aceea atenția oamenilor e abătută de la Tine și îndreptată spre urșii polari, spre rarități aflate la distanță. Tu Îi slujești pe slujitorii Tăi prea mult, dulcea mea credincioșie, de aceea Tu ești supus disprețului. Tu Te ridici spre a aprinde soarele...

Toma Evidențialistul

Duminica Tomii – cum este numită în mod popular – străjuiește, alături de Duminica Floriilor, marea sărbătoare a Învierii. De asemenea, această duminică ritmează timpul celor 40 de zile dintre Înviere și Înălțare. E un timp al harului, al revelației, al manifestării glorioase. Hristosul cel Viu se arată în diferite locuri și în diferite ipostaze, pentru ca ucenicii Lui să creadă din...

LED-ul urcă pe podium

Ieri (7 octombrie) s-au desemnat câștigătorii Premiului Nobel pentru Fizică. Da, la plural de data asta. Este vorba de japonezii Isamu Akasaki și Hiroshi Amano, împreună cu americanul Shuji Nakamura. Ce-i leagă pe aceștia trei (în afara originii din Orientul Îndepărtat)? Este vorba de inventarea LED-urilor albastre care ajută la economisirea de energie. Ceea ce pentru noi a devenit deja banal...

Harfa sufletului nostru

Noi, oamenii, posedăm atotputernicia cuvântului, dar cât de mult facem rău folosință de ea! În loc să facem din cuvântul nostru ecoul pur al sunării dinăuntru, noi o coborâm prea adesea la nivelul de flecăreală sau chiar minciună. (…) Noi ne pregătim sufletele să devină harfe ale lui Dumnezeu atunci când în vorbirea noastră cultivăm muzica tăcerii. Cu cât în cuvântul nostru vibrează mai...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.