Eticheta

Lester French Word

L

Exercițiu de neuitare: Herbert Spencer

La 27 aprilie 1820 s-a născut unul dintre cei mai mari gânditori moderni: Herbert Spencer. Fiu al unui educator responsabil care provenea dintr-o familie de profesori. Cu lecturi întinse încă din copilărie – sub atenția tatălui – Herbert s-a dezvoltat într-un mediu extrem de promițător. La 13 ani intră sub îndrumarea directă a pastorului Thomas Spencer, unchiul său. Urmează studii...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.