Eticheta

John Christophere Thomas

J

Spălarea picioarelor: un simplu simbol?

O bună orientare editorială a Societății Biblice din România face posibilă versiunea în limba română a cărții Spălarea picioarelor în Ioan 13 și în comunitatea ioanină. Lucrarea – exotică în felul ei – este rodul muncii unuia dintre cei mai prolifici teologi penticostali (Church of God) ai momentului: John Christopher Thomas. Frământat îndelung sub aspect exegetic, subiectul spălării...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.