Eticheta

devoțional

d

Rugăciune (82)

O, Tu eşti preaînalt, preabun, preaputernic şi atotputernic, preaîndurător şi preadrept, preaputernic şi pururea de faţă, prea frumos şi preatrainic, neclintit şi de nepătruns, neschimbător şi toate schimbîndu-le, pururea nou şi pururea vechi şi toate înnoindu-le; spre bătrîneţe şi sminteală ai împins pe cei trufaşi fără să ştie. Eşti pururea mişcător şi pururea liniştit, adunînd la Tine pe...

Rugăciune (80)

Învață-ne, Doamne bun, să Te slujim după cum meriți; să dăruim fără să ne gândim la prețul ce trebuie plătit; să luptăm fără să băgăm de seamă rănile; să trudim fără să cerem odihnă; să muncim fără să cerem altă răsplată decât să știm că facem voia Ta. Prin Isus Hristos, Domnul nostru.
(Ignațiu de Loyola)

Balsam pentru rănile sufletului

Erwin W. Lutzer este unul dintre autorii mei preferați. Când vine vorba de cărți devoționale scrise bine, numele lui îmi vine în minte invariabil. Uneori îl recomand și altor apropiați. Editura Casa Cărții (Oradea) are meritul de-a ne oferi mai toată opera lui, într-un fel de serie de autor. Aprecieri sincere pentru efortul editorial și spor la treabă în continuare. Lucrarea de față – Cum...

Credință și îndoială

Trebuie să exercit credință pentru a crede că Dumnezeu există, o cerință fundamentală pentru orice relație. Cu toate acestea, atunci când doresc să analizez cum operează credința, mă strecor pe ușa din spate a îndoielii, pentru că învăț cel mai bine despre propria mea nevoie de credință în absența ei. Invizibilitatea lui Dumnezeu garantează că voi trece prin perioade de îndoială. Pentru mine...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.