Eticheta

cercetare

c

Mai lasă-l… poate va face rod…

O bună parte a învățăturii lui Isus se găsește în pilde. Deopotrivă teoretice și practice, pildele Mântuitorului au suscitat de-a lungul timpului un interes exegetic aparte. S-au extras din ele adevăruri de o profunzime tulburătoare, dar au fost și răstălmăcite într-o manieră brutală și păguboasă. Una dintre aceste pilde, cu final abrupt și dificultate ridicată, este cea cu Smochinul neroditor...

Rugăciune (64)

Scumpul meu Mântuitor, de ce mă tem oare de privirea Ta cercetătoare? Ce faci Tu e un examen al iubirii. Și totuși, mi-e teamă… mi-e teamă de ceea ce ar putea ieși la lumină. Chiar și așa, Te invit să mă cercetezi până în străfunduri, ca să mă pot cunoaște pe mine însumi – și pe Tine – mai plenar.
(Richard Foster)

Chemarea la schimbare

Publicată în câteva ediții la editura Logos (Cluj), cartea Schimbare lăuntrică a lui Larry Crabb este o adevărată piesă de rezistență. De la prima ediție (2002), lucrarea s-a bucurat de un succes imens. Devenise o întrebare obișnuită dacă ai citit-o sau nu. Chiar editura o promova în felul acesta, printr-un semn de carte. Din câte îmi aduc aminte scria: Ai citit Schimbare lăuntrică? Te simțeai...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.