Eticheta

catedrală

c

Catedrala (mică radiografie)

Noile oportunități turistice ne oferă întâlniri fabuloase uneori. Este vorba de un anume tip de interacțiune cu monumentele europene (în special). Dintre acestea catedrala este cea mai impozantă, ea fiind spațiul sacru prin definiție. Cu cordialitate aș dori să ofer mai jos (dinspre frontispiciu spre spatele clădirii) mici detalii arhitecturale. Componentele sunt valabile indiferent de stilul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.