Eticheta

căință

c

Rugăciunea săptămânii (106)

La ușa milostivirii Tale bat, Doamne; trimite-mi ajutorul Tău pornirilor mele împrăștiate, otrăvite de mulțimea patimilor și puterea întunericului. Stârnește în mine străpungere și căință la vederea rănilor din mine, măcar că ele nu vor fi pe măsura păcatelor mele, căci dacă le-aș cunoaște în întinderea lor, sufletul meu ar fi mistuit de amară durere pentru ele. Vino în ajutorul slabelor mele...

Itinerarul sufletului: DECIZIA („goliciunea”)

Continuare de AICI: Avem acum sufletul zguduit, sufletul respins, deranjat, care e încuiat între cei patru pereți și nu mai vede nimic. Acest suflet se gândește să rupă bariera, să rupă zidurile între care viețuiește și să se unească cu Dumnezeu. Cum va trebui să înainteze? Nu există „trebuie”. Nu există „trebuie” în viața creștină. „Trebuie” e o emanație a minții. Pe „trebuie” îl emit ca o...

„Vino ca să viețuiesc în Tine duhovnicește!”

Mărturisi-voi Ție, negrăite Doamne în Treime, nu cele proprii Ție, ci cele proprii mie, după putință. Căci Tu, negrăite, împreună cu ale Tale, Te-ai preaînălțat, aflându-Te de nesfârșite ori mai presus de orice cuvânt și minte ce voiește să Te înțeleagă sau să vorbească despre Tine. Căci Tu m-ai zidit prin hotărârea Ta mai presus de orice măreție, altfel decât pe orice altceva; m-ai plăsmuit cu...

Rugăciune (77)

În Numele puternic al lui Isus Hristos, mă ridic împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. Mă împotrivesc oricărei forțe ce ar căuta să mă distragă și să mă îndepărteze de centrarea mea în Dumnezeu. Resping conceptele și ideile distorsionate care fac păcatul ceva plauzibil și de dorit. Mă opun oricărui lucru ce încearcă să mă împiedice să cunosc părtășia deplină cu Dumnezeu. Mă rog aceste...

Rugăciune (74)

Tată iubit, nu vreau să Te tratez ca pe un fel de Moș Crăciun, însă am nevoie să-Ți cer anumite lucruri. Dă-mi, Te rog, hrană pentru astăzi. Nu cer pentru ziua de mâine, ci pentru astăzi. Te rog să mă ierți pentru infinit de multele greșeli față de bunătatea Ta pe care le-am săvârșit azi… De multe dintre ele nici măcar nu sunt conștient. Și dacă, în igonranța mea, am cerut lucruri care de...

Rugăciune (64)

Scumpul meu Mântuitor, de ce mă tem oare de privirea Ta cercetătoare? Ce faci Tu e un examen al iubirii. Și totuși, mi-e teamă… mi-e teamă de ceea ce ar putea ieși la lumină. Chiar și așa, Te invit să mă cercetezi până în străfunduri, ca să mă pot cunoaște pe mine însumi – și pe Tine – mai plenar.
(Richard Foster)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.