Eticheta

Alexandru I. Roșu

A

Hans Urs von Balthasar în cuvintele lui Alexandru I. Roșu

Scriitura lui Hans Urs von Balthasar cunoaște accente picturale și plastice. Nu de puține ori m-am regăsit în postura celui care ar reproduce o pictură exclusiv după descrierea celui ce o privește. Ochiul minții sale pare că e cu totul absorbit de viziunea corurilor celeste, prinse în dans hieratic, ori aceea a ființelor succedându-se în interdependență ontologică, precum un lanț cosmic coborând...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.