Eticheta

Virgiliu Gheorghe

V

Familia sub asediu

Săbiile se ascut când e vorba de moralitate. Bătălia devine tot mai subtilă, fronturile tot mai riscante. Trăim o vreme a diluțiilor, un timp în care adevărul și minciuna se amestecă îngrijorător. Valorile tradiționale sunt călcate în picioare, virtuțile sunt luate în derâdere, iar ca instituție familia este cea mai atacată. Ei bine, în fața unor asemenea provocări, cred din tot sufletul că...

Despre agresiunea la nivelul minții

Apreciem inițiativa TVR-ului de a invita pe d-l Virgiliu Gheorghe. Bio-fizician de talie europeană, cărturar de mare finețe, d-l Gheorghe este unul dintre oamenii care ne fac cinste. I-am citit cu nesaț cele două cărți despre pericolele televiziunii asupra minții umane. Le consider și acum drept cele mai avizate asupra acestui subiect. În această dezbatere, subiectele se succed unul după altul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.