Eticheta

Viața eternă

V

Despre credulitate

Iată una dintre cele mai bune descrieri ale credulității: „Credulul este mereu dispus să înghită neverosimlul, bizarul, șocantul – sau ceea ce i se pare mai convenabil pentru a-și alimenta vanitatea ori pentru a-și păstra privilegiile. Credulii preferă, în orice caz, mai degrabă să accepte lucrurile miraculoase sau violente decât să facă efortul de a verifica și confirma aspecte mai puțin...

Din pragul veșniciei

Dintre toate viețuitoarele, doar omul ia act de propria existență. Această stare de conștiență face diferența dintre el și celealte regnuri (animale sau vegetale). Coroană a creațiunii – după cum o afirmă teologia – omul este un mare semn de întrebare, o taină pentru sine însuși. Nu va fi niciodată mulțumit cu realitatea înconjurătoare. Mitea sa va privi mult mai departe și, pe măsură...

Neliniștea justificată a morții

În prezența morții, toți oamenii sunt cuprinși de o anumită inspirație filozofică, fie ea și de mâna a treia. Nimeni nu pare să se gândeasă la moarte – și mai ales la moartea proprie – cu o perfectă naturalețe. În asta constă diferența majoră dintre moarte și naștere, care ridică cu mult mai puține probleme și nelinști, cu toate că, dacă ne gândim bine, ar trebui să ni se pară aproape la fel de...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.