Eticheta

suferința umană

s

Iubirea veghetoare a lui Dumnezeu

Când este o mamă mai mult lângă copilul ei? Noaptea, când acesta este bolnav. Întunericul e deplin, pentru ca micuțul adorat să-și găsească mai ușor somnul. Cea mai slabă lumină a fost și ea discret acoperită. Copilul nu-și vede mama, e adevărat; la întunericul ce-l înconjoară se adaugă inconștiența și delirul. Dar chiar când nu e în stare să o recunoască, atunci mama e aproape de el; ea, mama...

Fără poveri inutile

În drumul acesta al vieții prin care trecem, este mai fericit cel ce, asemenea călătorului fără poveri, se simte mai liber prin sărăcia sa, decât cel ce abia mai răsuflă sub greutatea bogățiilor. Dacă am socoti noi folositoare bogățiile, le-am cere lui Dumnezeu și El desigur că ne-ar da o parte din ce stăpânește. Preferăm însă să disprețuim bogățiile, decât să le avem. Dorim în primul rând...

Dumnezeul soției lui Iov

Și-a văzut copiii zdrobiți sub dărâmături. Și-a văzut averea risipită într-o calamitate fără noimă. Și-a văzut soțul chinuit de o boală care nu mai vrea să treacă. Și toate acestea într-o singură zi. A fost ziua fatidică, ziua care schimba destinul unei familii. Ceva mai presus de imaginație, ceva care nu poate fi înțeles cu mintea. O mamă care și-a îngropat cei zece copii, o soție care asistă...

Suferința și provocările ei

Dificilă și rezistentă la orice formă de analiză, suferința umană este o temă cu adevărat curajoasă. Să o explici, apoi să o pui în diferite categorii, iată un demers temerar, oricine l-ar face. De data aceasta ne oprim la Fernando Escalante Gonzalbo, un prolific universitar din Texas. Filozof și teolog, cercetător cu notorietate pe plan mondial, Gonzalbo pendulează ilustru între America și...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.