Eticheta

sionismul

s

Exercițiu de neuitare: Franz Kafka

La 3 iulie 1883 se năștea, la Praga, scriitorul Franz Kafka. De origine evreiască și un remarcabil reprezentant al prozei moderne, el a exercitat o influență covârșitoare  asupra literaturii postbelice. Autorul unor romane de mare forță – dintre care pomenim doar Procesul, Castelul și America – opera sa are o viziune halucinantă, grotescă, tragicomică auspra realității, caracteristică...

Iov și tăcerea lui Dumnezeu

Povestea lui Iov e, prin excelență, povestea tăcerii lui Dumnezeu, atrăgând asupră-i toate nuanțele acestei teme pentru a le toși, totuși, în altceva, diferit și cu mult mai complex decât tot ce am întâlnit până aici. (…) Prietenii lui Iov, însă, rup această tăcere a simpatiei. Muta lor mângâiere nu ține decât șapte zile și șapte nopți (2.13) și, de cum îl aud pe Iov răcnind pentru prima...

Israel și Biserica

Societatea Biblică din România continuă să publice lucrările lui David Pawson. Obținând drepturile exclusive de publicare, editura Societății se străduiește să ne pună la dispoziție întreaga operă a teologului englez. O apărare a sionismului creștin este cartea asupra căreia mă voi opri de data aceasta. Avem aici o abordare militant creștină ce descrie atitudinea normală a Bisericii față de...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.