Eticheta

Samariteanca

S

Isus și Samariteanca: istoria unui duel

Întâlnirea lui Hristos cu samarineanca, aşa cum e relatată de Sfântul Apostol Ioan (In 4, 4-26) – nu altminteri decât a lui Iacov cu îngerul Domnului (Fc 32, 24 şi urm.) –, este prezentarea unui duel. Analogia între cele două ciocniri e izbitoare: atât Iacov, cât şi femeia din Sihar au ceea ce psihologii numesc personalitate marcantă şi nu-s nici unul, nici cealaltă de ieri, de alaltăieri pe...

Fântânile Bibliei (5)

Am însoțit-o pe Agar în mijlocul pustiei și am văzut modul gentil în care Dumnezeu o scapă. Am fost alături de Avraam într-o altă ipostază. Dar nu numai stăpânul are o fântână, ci și slujitorul: Eliezer. Și acesta din urmă se bucură de providența lui Dumnezeu într-un moment de mare încărcătură. Apoi, trecând peste secole, ne-am oprit împreună cu Moise la câmpia din Madian. Aici Domnul îi va...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.