Eticheta

păcat

p

Rugăciune (77)

În Numele puternic al lui Isus Hristos, mă ridic împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. Mă împotrivesc oricărei forțe ce ar căuta să mă distragă și să mă îndepărteze de centrarea mea în Dumnezeu. Resping conceptele și ideile distorsionate care fac păcatul ceva plauzibil și de dorit. Mă opun oricărui lucru ce încearcă să mă împiedice să cunosc părtășia deplină cu Dumnezeu. Mă rog aceste...

Despre grozăvia păcatului

Există momente, după cum ne spun psihologii, când patima pentru păcate, sau pentru ceea ce oamenii numesc păcat, stăpânește în asemenea măsură sufletul cuiva încât fiece fibră a trupului și fiecare celulă a creierului pare copleșită de porniri irezistibile. În asemenea clipe bărbații și femeile nu mai sunt stăpâni pe voința lor. Se îndreaptă către cumplitul sfârșit așa cum s-ar îndrepta o...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.