Eticheta

maturitate spirituală

m

Voia Lui și credința noastră

Putem avea siguranța că ceea ce afirmă credința este corect? Putem ști lucrul acesta într-un mod atât de cert? În ultimă instanță acest lucru nu reprezintă doar o presupunere? Atunci când ia naștere această întrebare – și de ce nu ar lua ea naștere? – aflăm răspunsul la întrebarea dacă putem să avem credință. Credința reprezintă siguranța deplină în faptul că Dumnezeu, în Isus Hristos...

Dacă-Mi iei…

O rugăciune pe care am auzit-o rostită de cineva la o întrunire de tineret. Găsind-o și în această variantă mă grăbesc să v-o ofer cu drag.

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.