Eticheta

Laurențiu al Învierii

L

Întrebarea săptămânii (39)

De vreme ce știți că Dumnezeu este prezent, alături de voi în tot ce făptuiți, că Se află în adâncul și în inima sufletului vostru, de ce să nu vă opriți măcar din când în când din îndeletnicirile exterioare, ba chiar și din rugăciunile făcute cu glas tare, ca să-L adorați în forul vostru interior, să-I dați slavă, să-I adresați cererile voastre, să-I oferiți inima voastră și să-I mulțumiți...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.