Eticheta

gândirea paulină

g

Centrul gândirii pauline

În ultimele două secole preocuparea pentru epistolele apostolului Pavel a crescut considerabil. Teologi și filologi de mare anvergură și-au pus deoparte ani buni pentru a înțelege gândirea celui care a sistematizat, pentru prima dată, doctrina creștină. Iată câteva propuneri prezentate sintetic alături de numele celor care le-au susținut: doctrina justificării prin credință (E. Kasemann);...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.