Eticheta

dezastre naturale

d

Biblia și calamitățile

David Pawson începe să fie tot mai cunoscut în România. Grație Societății Biblice (cu sediul în Oradea), anul acesta vom avea în românește mai toate cărțile autorului. Desigur, unele dintre ele nu au o întindere impresionantă, fiind mai degrabă predici transcrise și editate mai apoi. Altele însă sunt adevărate trate teologice, cu miez și greutate. De ce îngăduie Dumnezeu dezastrele naturale? este...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.