Eticheta

dedicare

d

„Ție să-Ți fie închinate toate!”

Ascultă, Doamne, rugăciunea mea, pentru ca sufletul meu să nu-și slăbească puterile sub dojana Ta și să nu mă vlăguiesc în a mărturisi în fața Ta milostivirile Tale, prin care ai binevoit să mă smulgi de pe toate întunecatele mele căi. Fă să găsesc în Tine plăceri mai mari decât toate ispitele cărora mă supuneam, să Te iubesc mai presus de orice și să strâng în brațe mâna Ta cu întreg adâncul...

Amația și uneltirea-pedeapsă

De când s-a abătut Amația de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim și el a fugit la Lachis. Dar l-au urmărit la Lachis și l-au omorât. L-au adus pe cai și l-au îngropat cu părinții săi în cetatea lui Iuda. Așa povestește cronicarul (2Cron. 25.27-28) cu precizia și coerența unui redactor de știri. Este singura ocurență ce descrie episodul și, trebuie să recunoaștem, o face...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.