Eticheta

declarație de viață

d

Declarație de viață (pe proprie răspundere)

Să iubesc și să nu fiu respectat; Să slujesc și să nu fiu compensat; Să trudesc și să nu fiu pomenit; Să sufăr și să nu fiu prețuit.    Să sufăr ca pe alții să-i binecuvântez, Să pot să îi iubesc și să-i înviorez. Să nu mă aștept să fiu compătimit, Să nu accept să fiu aplaudat,   Să pot să fiu singur, de alții uitat. Așa-ai trăit Tu, Doamne, aici pe pământ, Dureri și pierderi senin ai...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.