Eticheta

Corul Madrigal

C

Vremea colindelor

Deși trecurăm în 2016 nu oprim colinda. Tradițional, până la Botezul Domnului proclamarea Nașterii n-ar trebui să contenească. A colinda e frumos și românesc. Sunt convins că detaliile acestor cântece ajung mai direct la subiect decât multe predici. Marile evenimente ale istoriei se pretează mai degrabă stilului poetic și muzical, decât celui discursiv și dogmatic. Tocmai de aceea, pentru a...

Să vină colindătorii

Reprezentativ dincolo de sfera melomanilor, Corul Madrigal este fără îndoială un brand cultural românesc. Ținuta artistică, sobrietatea prestațiilor și elecția repertoriului fac din el un cor aparte, demn de apreciat. Prin spiritul cuprinzător al dirijorilor, corul a promovat în bună măsură folclorul românesc, așezându-l într-o notă cultă și curtenitoare. Iată aici un colaj de trei colinde...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.