Eticheta

bucuria

b

Koinonia în Biserica Primară (1)

Conceptul de koinonia este unul dintre cele mai îndrăgite din Noul Testament. Tradus îndeobște prin părtășie, conceptul se pretează unei analize teoretice dar, în egală măsură, unei aplicabilități imediate. Mai toți exegeții sunt de acord că părtășia este un tip de relație inedită. Nu poate fi pusă în aceeași categorie cu întâlnirile sociale, cu anumite consensuri și nici cu momentele când...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.