Eticheta

Biserica Penticostală Filadelfia București

B

Un suspin numit: DAVID DRĂGAN

Am cunoscut familia Drăgan încă din anii studenției. Mai ales pe primii dintre copii i-am cunoscut chiar mai bine, fiind implicați în biserică. Este vorba de Biserica Penticostală Filadelfia din București, unde am fost ordinat atât diacon cât și prezbiter. Tatăl, Doru Drăgan, este unul dintre slujitorii laici demn de mult respect. Am avut de-a lungul șederii mele în București multe și fructuoase...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.