„Un fluviu neîncetat de lucrări‟

U

Destinul Sfântului Augustin, așa cum l-a schițat el însuși în excepționala sa autobiografie, este un destin exemplar, căci pornește de la o tinerețe petrecăreață și desfrânată, trece prin erezia maniheismului, erezie de oameni subțiri, erezie de esteți rafinați, trece apoi la ucenicie pe lângă Ambrozie de Milan, suferă influența pietății feminine a mamei sale Monica și ajunge în fine la o spectaculoasă înflorire teoretică și luptă practică pentru menținerea creștinismului chiar în patria sa de origine, Africa de Nord (Tunisia de astăzi). Scrisori, predici, tratate, broșuri, eseuri – un fluviu neîncetat de lucrări. (…) Augustin a reflectat mai bine ca nimeni altul despre teoria grației divine ca ajutor și îndemnare a omului. Realizările mari ale lui Augustin sunt teoria binelui și răului, precum și întemeierea teologică a persoanei umane, a individului față de Dumnezeu și cu istoria.

(Virgil Nemoianu, în Jocurile divinității, Polirom, Iași, 2000 – p. 37)

comentarii

  • Ce rău nu am pus eu în faptele mele? Şi dacă nu în fapte, în cuvintele mele? Sau dacă nu în cuvinte, în voinţa mea? Tu însă, Doamne, eşti bun şi îndurător; măsurând cu privirea adâncimea morţii mele, tu ai secătuit cu mâna ta dreaptă hăul stricăciunii din fundul inimii mele.

    Augustin ( Confesiuni, Cartea a-IX-a, capitolul I )

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.