Tipologia forumiștilor

T

În numărul curent al revistei Dilema veche, ni se oferă – printre altele – și o clasificare a forumiștilor din spațiul românesc. Autorul acestei clasificări pe care o găsesc interesantă este dl. Valentin Stîngă, eseist cu condei bine temperat.

Aflăm așadar că în ciberspațiul nostru autohton mișună cam șapte feluri de forumiști. Primul profil este cel al forumistului mercenar. Este scriitorul cu condeiul însângerat, verbul arde interfața calcultorului dar, din păcate, este destul de reducționist. Indiferent de subiectul discutat, el este contra. Autorul crede că mulți dintre aceștia cheltuie o recuzită întreagă pentru cauze minore, pentru personaje care nu merită atâta atenție (nici măcar pamfletară).

Al doilea profil este cel al forumistului persiflant. La el totul este o bășcălie programată și susținută metodic. Toată lumea intră în malaxorul bășcăliei sale. Trădează la fiecare frază un aer de superioritate și are pretenția unei imaginații ieșite din comun. Totul devine butadă, chiar dacă nu întotdeauna prea reușită. Lasă impresia că nimeni – evident în afară de el – nu este vrednic de a fi luat în serios.

Al treilea tip este forumistul paranoic. Patologic într-un fel, acest forumist are o suspiciune constantă. Fiecare enunț este subversiv în opinia lui, deci trebuie contracarat cu cuvinte grele. Întreg universul mediatic este o conspirație cosmică ce trebuie mereu descusută și pulverizată. Nimic nu-l poate convinge că lucrurile pot sta și altfel. Este forumistul care are aprioric dreptate. Nu este nevoie de dovezi sau argumente zdrobitoare, faptul ca așa spune el este suficient

Al patrulea tip este forumistul patriot. Cu o mare afinitate pentru trecutul glorios al patriei, iubitor de daci și de romani, acest forumist face tot ce-i stă în putință să demonstreze superioritatea țărișoarei noastre dragi. Apelează la simboluri de o puternică încărcătură colectivă (mititei, sarmale, Eminescu, Nadia etc.). Oricine îndrăznește să spună altfel, să denigreze neamul este privit ca un dușman de drept comun. Indiferent de informație, el convertește totul într-un înțeles etnologic propriu.

Al cincilea tip este forumistul ezoteric. Are un aer metafizic cert. Crede că tot ce răzbate în lumea informației și a simțurilor este planificat altundeva. Ne atenționează frenetic să fim prudenți: sunt forțe superioare nouă care fac întreg jocul. Ideologic este înclinat spre ocultism, chiar dacă în forme și doze variabile. Este un fel de inginer al marelui angrenaj cosmic unde ideile trebuie să aibă o forță de viață și de moarte.

Al șaselea tip este reprezentat de forumistul sapiențial. Este modelul atotștiutor, este campionul tuturor răspunsurilor – vorba lui Pleșu. Știe să dea sfaturi în orice împrejurare și, mai mult, găsește cea mai bună formulare. Are convingerea că el ar fi trebuit să fie consultat în cutare chestiune și nu cel care tocmai și-a dat cu părerea. Dojenește socratic pe oricine și indiferent despre ce este vorba.

În fine, cel de-al șaptelea este forumistul efemer. Bineînțeles aici se încadrează cel care cade pur și simplu pe un site. Nu este programatic în ceea ce face, nu urmărește o logică nici a evenimentelor și nici a argumentării, el doar comentează fugitiv. Nu este constant, dar totuși scrie cu sentimentul deplin al infaibilității. Nu se îndoiește nici o clipă că are dreptate și ne lasă să înțelegem că nu-l afectează impresia noastră despre spusele lui.

Interesant tablou, zic eu. Valentin Stîngă nu ne oferă aici o clasificare exhaustivă, dar resușește să ne pună pe gânduri. Cred însă ca am putea să aplicăm destul de bine acest tabloul și forumurilor evanghelice. Este parcă ceva din fiecare tip și în numărul crescând al blogherilor evanghelici. Să nu uităm totuși că vom da socoteală deopotrivă pentru atitudni și pentru cuvinte (fie scrise, fie rostite).

comentarii

  • Cred ca sunt și forumiști normali. Eu nu făceam altceva decât să urmez linia eseistului de la Dilema.
    Sunt convins că există oameni de mult bun simț și cu un înalt grad de responsabilitate. Erudiția și luciditatea lor îi confirmă și-i recomandă fără echivoc.

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.