Teologia și etica

T

Gândirea biblică poate fi împărțită, în general, în două categorii: teologie și etică. Teologia este încercarea de a-L înțelege pe Dumnezeu, precum și lucrarea Sa în lumea aceasta, în timp ce etica este comportamentul omului ca răspuns la această înțelegere. În iudaism, etica s-a identificat la început cu Legea, care era un plăcut îndrumător pentru un neam a cărui inimă trebuia să fie în armonie cu Dumnezeul care îi era atât Tată, gât și Rege. Cu timpul însă etica a degenerat pentru mulți într-o preocupare pentru faptele care puteau fi văzute, fapte care nu se potriveau neapărat cu loialitatea inimii față de Dumnezeu. În învățătura lui Isus observăm o întoarcere la acea credință fundamentală în Dumnezeu ca Tată și Rege, o credință care, pentru El, pătrunde în toate sferele vieții umane – socială, intelectuală, spirituală și morală.

(L. D. Hurst, „Etică, I: Evanghelii”, în Dicționarul Noului Testament, Daniel G. Reid (ed.), Casa Cărții, Oradea, 2008, p. 472)

comentariu

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.