Tâlharul cel bun

T

Mărturisirea tâlharului celui bun e cu atât mai de preţ cu cât e făcută în chinuri şi este a unuia care (fie-mi îngăduit şi iertat a spune astfel) e colegul de pătimire al Domnului. Groaznica suferinţă nu-i este tâlharului acestuia spre deznădejde, supărare şi poftă de a blestema (ca celuilalt), ci spre compătimire, modestie, blândeţe, părere de rău, nădejde. Îi este spre îmbunătăţire şi de aceea Domnul îl mântuie şi i Se mărturiseşte şi El ca Dumnezeu şi-l asigură că va fi primul locuitor al redobânditului Eden.
În toate aceste cazuri de mărturisire privată se constată că Domnul răsplăteşte anumite calităţi ori purtări care-L determină a Se dezvălui, din simplu entuziasm şi nestăvilită bucurie. (Sau pentru a face dreptate Martei.) Sunt mărturisiri secrete, neobligatorii, neceremoniale, spre deosebire de cele publice (lui Pilat, sinedriului) ori finale (Apostolilor, înainte de patimi), de aceea poate cu atât mai patetice, mai înduioşătoare, mai propice meditaţiei şi cutremurării noastre, a credincioşilor Săi, cei ce-L mărturisim fiecare după sărmanele noastre puteri, dar din toată inima, din tot sufletul şi tot cugetul ca pe Domnul, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

(Din Dăruind vei dobândi, de Nicolae Steinhardt)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.