„Simt umilință profundă în fața misterului”

S

Iată o altă destăinuire a reputatului teolog evanghelic Jürgen Moltmann (pentru cea anterioară vezi AICI). Oservând fortărețele teologice în care nu puțini s-au cantonat, autorul își declină deschis „evadarea”. Își asumă o teologie a călătoriei, un itinerar mereu deschis și care-l fascinează tot mai mult…

Prototipul meu este exodul poporului ales și aștept minunile teologice de pe Marea Roșie. Teologia nu este pentru mine o dogmatică eclezială sau o învățătură de credință, ci fantezia pentru împărăția lui Dumnezeu în lume și fantezia pentru lume în împărăția lui Dumnezeu, de aceea, este întotdeauna o teologie deschisă și, în niciun caz, o ideologie religioasă a societății burgheze și politice, fie ea numită și creștină. Unii au spus că vorbesc prea mult teologic și spun mai mult despre Dumnezeu decât se poate cunoaște. Simt umilință profundă în fața misterului pe care nu-l putem cunoaște și tocmai de aceea spun tot ce gândesc.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.