Rugăciunea săptămânii (112)

R

Nu, Doamne, nu-mi răsplăti după fărădelegile mele și nu întoarce fața Ta de la mine. Nu-mi spune: „Adevărat zic ție, nu te cunosc pe tine!”. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurările Tale, iar vrăjmașul meu să nu se bucure de mine. Stinge săgețile lui, nimicește toate lucrările lui, fă slobodă de bântuiri calea mea spre Tine.

Pleacă-Te, Bunule Doamne, spre ruga mea, nu pentru dreptățile mele, ci pentru îndurările Tale și pentru mare mila Ta. Mântuiește din moarte necăjitul meu suflet. Tu ești Domnul a toate și ai stăpânire peste toată suflarea. 

Tu ai zis, Doamne: „Cereți și se va da vouă, bateți și se va deschide vouă”. Iată că cer și bat. Mai înainte de sfârșitul meu, Doamne, curățește-mă pe mine de tot păcatul.

(Efrem Sirul)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.