Rugăciune (93)

R

Domnul Dumnezeul nostru, când Moise Te-a întrebat, ca ep un foarte adevărat Doctor, ce nume ar treubi să-Ți dea el în fața fiilor lui Israel, știind ce poate concepe depsre Tine înțelegerea muritorilor și dezvăluindu-i acest nume binecuvântat, Tu ai răspuns: Ego sum qui sum: Tu ești deci Ființa adevărată: ești Ființa totală. Eu cred aceasta; dar, mai este ceva ce aș vrea să știu de mi-ar fi cu putință. Ajută-mă, Doamne, să aflu la ce cunoaștere a ființei adevărate care ești Tu va ajunge mintea mea, începând cu ființa pe care Tu însuți ți-ai atribuit-o.

(Duns Scotus)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.