Rugăciune (81)

R

O, Doamne, Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, singurul nostru Mântuitor, Prințul Păcii: Dă-ne harul Tău, pentru a pune la inimă toate pericolele prin care trecem în urma nefericitelor dezbinări dintre noi. Ia din mijlocul nostru orice ură și orice gând rău și orice alt lucrucare ne-ar putea împiedica să trăim în unitate frățească și înțelegere duhovnicească, pentru ca, după cum este un singur Trup și un singur Duh, o singură nădejde a chemării noastre, un singur Domn, o singură Credință, un singur Botez și un singur Dumnezeu, Tată al nostru, al tuturor, tot astfel să fim cu toții o singură inimă și un singur suflet, uniți prin sfânta legătură a Adevărului și Păcii, a Credinței și a Dragostei, și fie ca, într-un singur gând și cu un singur glas, să Te lăudăm numai pe Tine: prin Isus Hristos, Domnul nostru.

(Thomas Cranmer)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.