Rugăciune (76)

R

O, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, atât de mulți suferă în ziua aceasta. Ajută-mă să stau alături de ei în suferința lor. Nu știu de fapt cum să fac acest lucru. Sunt ispitit mai degrabă să înalț o rugăciune rapidă și să-i trimit de la mine decât să îndur alătur de ei pustiirea suferinței. Arată-mi calea către durerea lor. În Numele și pentru meritele lui Isus.

(Richard Foster)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.