Rugăciune (31)

R

Cuvântul Tău și înțelepciunea Ta sunt în mine, nu pentru că Te înțeleg, ci pentru că am fost recunoscut în Tine ca fiu și prieten totodată. Crești în mine, strălucește în mine tot mai mult, luminează-mă, lumină veșnică. Tu singur se cuvine să mă luminezi, Tu singur să-mi vorbești. Tot ceea ce am știut și am învățat să nu fie decât o călăuză pe drumul spre Tine.

(Karl Rahner)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.