Recursul la filosofie: creștinismul primar

R

Primele secole ale erei noastre sunt marcate de apariția și afirmarea creștinismului. Nevoia firească de expansiune a creştinismului a impus cu necesitate contactul cu lumea păgână şi cu fondul ei cultural. Primii apărători ai creştinismului se aflau într-o situaţie delicată: pe de o parte, se temeau să nu degradeze credinţa întemeiată pe revelaţie prin apelul la filosofie, pe de alta, erau conştienţi că nu pot converti elitele păgâne cultivate la creştinism, decât prin elementele aflate în interiorul culturii lor. Încet-încet, în pofida inerentelor ezitări, a devenit un fapt evident că filosofia poate avea un rol important în însăşi apărarea creştinismului. Deşi putea fi susţinută ideea credinţei fără armătură raţională, creştinii universalişti nu puteau renunţa la bagajul enorm de cultură şi la spiritul speculativ al grecilor care trebuiau puse în acord cu tot ceea ce lumea ebraică a creat mai valoros în câmpul gândirii. Creştinismul trebuia, cultural vorbind, să dea seamă de fiecare izbândă a spiritului omenesc, indiferent de locul de provenienţă al acesteia. Astfel, în ciuda apelului apostolului Pavel de a nu recurge la înţelepciunea lumească, creştinii au înţeles că trebuie să recupereze şi să absoarbă tot ce era mai nobil în cultura veche a lumii, cu precădere în filosofia greacă.

(Din Filosofia Evului Mediu. Patristica, de Gheorghe Bobână, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 2014, p. 7)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.