Cele mai recente articole

Hasidismul – un fenomen social

H

Hasidismul este ultima expresie a misticii iudaice şi, probabil, mişcarea evreiască cea mai cunoscută. În centrul ei stă figura emblematică a unui Mesia. Ce este Mesia? Este alesul, Cel Aşteptat pentru Mântuire. În secolul al XVII-lea, la Smirna, în faţa unei mulţimi delirante, Sabbathai Zwi s-a proclamat Mesia al poporului Israel. Meritul real este însă al unui ucenic de-al său, Nathan din Gaza...

Cu gândul la Marea Trecere

C

Oare ce sunt aceste treceri dintr-un an în altul decât repetiții pentru Marea Trecere? Această menghină a timpului în care suntem prinși între 31 decembrie și 1 ianuarie nu este altceva decât o anticipare a momentului final, când menghina va strânge plenar: între viața pământească pe care o lăsăm în urmă și viața cerească spre care ne îndreptăm. Trăirile – adesea contradictorii – pe...

Teologie și adorare: Epistola către Efeseni

T

Lucrare de sinteză și concizie, Epistola către Efeseni abordează o varietate de doctrine creștine. Recomandată deopotrivă începătorilor în credință, dar și celor deja avansați în studiul Scripturii, această scriere paulină continuă să exercite o influență majoră asupra Bisericii. Asimilarea noilor convertiți, suveranitatea divină, voința umană liberă, războiul spiritual, închinarea comunitară...

Ultimele zile ale lui Frédéric Chopin

U

După ce au petrecut multă vreme împreună, compozitorul i-a mărturisit părintelui că nu se mai spovedise de mulți ani, însă că ar vrea să-și deschidă acum inima înaintea lui. Atunci când s-a încheiat spovedania și s-a rostit ultimul cuvânt de iertare a păcatelor, Chopin și-a cuprins confesorul cu ambele brațe și a strigat: „Minunat! Minunat!” Părintele Jelowicki își va aminti mai târziu: „Am trăit...

Geneza sărbătorii Nașterii Domnului

G

Sărbătoarea Nașterii Domnului a luat ființă în primele veacuri ale Bisericii primare, fiind stimulată și de referatul biblic al Sfinților Evangheliști Matei și Luca, dar și de dezvoltarea anului liturgic, după un model hristologic bine definit, care lua evenimentele din viața Mântuitorului ca puncte de reper liturgic și ceremonial. Creștinarea treptată a calendarelor păgâne nu a alterat sensul...

Colindele: secolul XIX

C

La începutul secolului al XIX-lea, scriitorii și-au imaginat Crăciunul din perioada Tudor ca un moment de sărbătoare de suflet. În 1843, Charles Dickens a scris romanul Colind de Crăciun, care a ajutat la revigorarea „spiritului” de Crăciun și a bucuriei sezonului. Popularitatea sa imediată a jucat un rol major în portretizarea Crăciunului ca o sarbatoare de...

Primele colinde și istoria lor

P

Cele mai vechi imnuri de Crăciun speciale apar în secolul al IV-lea, în Roma. Imnurile latine, precum „Veni Redemptor gentium” (”A venit Mântuitorul națiunilor”), scris de Ambrozie de Milano, erau declarații austere ale doctrinei teologice a Întrupării în opoziție cu arianismul. „Corde natus ex Parentis” (“Născut din iubirea Tatălui”) scrisă de poetul spaniol...

Culori, obiecte și simboluri de Crăciun

C

Scenele cu Nașterea Domnului sunt cunoscute din secolul al X-lea, la Roma. Ele au fost popularizate de Sfântul Francisc de Asissi din 1223, răspândindu-se rapid în întreaga Europă. Diferite tipuri de decorațiuni s-au dezvoltat în întreaga lume creștină, în funcție de resursele disponibile și tradițiile locale, și pot varia de la reprezentări simple la seturi de decorațiuni mult mai elaborate...

Epistolele lui Ioan și cunoașterea lui Dumnezeu

E

Ultimele decade ale secolului I erau bântuite de erezie. Cerintianismul, docetismul și gnosticismul erau cele trei ramuri străine de duhul Bisericii, promovate de cele mai multe ori de cei care avuseseră legătură cu credința. Comunitățile cărora li se adresează Ioan purtau o luptă dogmatică acerbă și – ca orice luptă – se lăsa uneori cu pierderi dintre cele mai dureroase. Oameni...

MATEI – cea mai citită Evanghelie

M

Avem aici unul dintre cele douăzeci de volume ale seriei de comentarii Zondervan. Meritul editorial îi revine lui Clinton E. Arnold, unul dintre președinții Societății de Teologie Evanghelică („Evanelical Theological Society”). Specializat în epistolele pauline, Faptele Apostolilor și creștinismul primar (cu precădere cel din Asia Mică), Arnold a îngrijit cu acribie întreaga serie, semnând de...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.