„Nu ca să rodească de aici un folos duhovnicesc, ci ca să fie admirați de către cei care îi ascultă”

N

Faptul de a vorbi sau a grăi despre Dumnezeu și a cerceta cele ale Lui și a face exprimabile cele inexprimabile și arăta ca înțelese pentru toți cele neînțelese n-ar putea fi decât indiciul unui suflet îndrăzneț și cutezător. Și acest lucru îl pătimesc nu numai câți rostesc pe de rost și cercetează cu curiozitate cele grăite odinioară și așternute în scris împotriva ereticilor de către dumnezeieștii teologi, nu ca să rodească de aici un folos duhovnicesc, ci ca să fie admirați de către cei ce îi ascultă la banchete și reuniuni și să li se atribuie numele de „teologi”. Lucrul care mă întristează și mă neliniștește încă și mai mult atunci când mă gândesc la caracterul înfricoșător al întreprinderii lor și la judecata care îi așteaptă pe îndrăzneții aceștia. Dar câte nu spun cei ce îndrăznesc împotriva celor dumnezeiești!

(Fragment din Discursuri teologice și etice, de Simeon Noul Teolog, Deisis, Sibiu, 2011)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.