Misiune și evanghelizare

M

Pentru că deja s-a scurs ceva timp de la Conferința Mondială de misiune de la Edihburgh (Scoția), putem să o privim la rece. Trăgând cu ochiul pe site-ul oficial al conferinței (http://www.edinburgh2010.org/) și citind mărturii de-ale participanților, evenimentul devine tot mai grăitor. O mică analiză se impune, așadar.

Desfășurată între 2-6 iunie, Conferința Mondială de Misiune a stat sub semnul următorului slogan: Mărturisind pentru Hristos azi. Au fost prezenți reprezentanți din peste 60 de țări, din peste 50 de confesiuni.

Organizată pentru a celebra centenarul primei reuniuni ecumenice asupra misiunii care a avut loc tot în capitala Scoției în 1910, participanții au avut parte de un program variat. Acum 100 de ani, John R. Mott, unul dintre liderii acelei conferințe spunea:

Edinburgh 1910 este cea mai notabilă întâlnire în interesul extinderii mondiale a creștinismului, care a avut loc vreodată, nu doar în analele misiunii creștine, ci și în analele creștinismului.

Iată, așadar, cuvinte pline de entuziasm și angajare. Acum, la centenar, organizatorii și-au dorit păstrarea aceluiași spirit. Tot în acceași idee a fost elaborat un apel comun, care a fost citit în plen și întâmpinat cu o adeziune frenetică.  Din acest raport cităm:

Cu un reînnoit sens de urgență, suntem chemați să întrupăm și să proclamăm Vestea cea Bună a mântuirii, a iertării păcatelor, a vieții din belșug și a eliberării pentru toți cei săraci și oropsiți. Ne este cerut azi să mărturisim și să evanghelizăm fiind noi înșine demonstrația vie a iubirii, a rectitudinii și dreptății pe care Dumnezeu o vrea pentru lumea întreagă.

Amintind pe Hristos și angajați să trăim pentru acea unitate pentru care El a trăit și S-a rugat, suntem chemați să continuăm cooperarea între noi, să înfruntăm chestiunile controverse și să lucrăm pentru o viziune comună. Asumăm provocarea de a ne accepta în diverisitățile noastre, de a afirma nevoie pe care o avem de reciprocitate, de colaborare și de a lucra în rețea în favoarea misiunii, pentru ca lumea să poată crede.

Biserica Catolică a fost reprezentată de monseniorul Brian Farrell, secretar la Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Acesta a transmis un mesaj din partea papei Benedict XVI. Suveranul pontif încheia cu îndemnul de reînnoire a angajamentului de a lucra cu umilință și răbdare, și sub călăuza Duhului Sfânt pentru a trăi din nou împreună ereditatea comună apostolică.

La conferință a participat și Biserica Ortodoxă din România (BOR). Faptul trebuie accentuat, datorită implicării șterse a bisericii neamului în mișcarea ecumenică mondială. Reprezentantul BOR a fost mitropolitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal. La întoarcere prelatul ordodox a declarat:

Pe lângă aspectul aniversar, conferința aceasta primește un raport al grupului de lucru special format în urmă cu patru ani care a aprofundat niște teme care astăzi au constituit motive de dezbatere pe anumite grupuri de lucru, așa cum aș menționa: fundamentele misiunii creștine, misiunea creștină în contextul altor religii de pe continentele lumii, misiune și postmodernitate, educație și formare teologică.

Întrunirea a reunit 300 de participanți și s-a încheiat cu un cântec de bucurie în stil african. Prezența teologilor și a misionarilor de pe alte continente decât cel european și american a dat culoare întrunirii. Africa, India, China precum și alte zone ale lumii tot mai rezistente la evanghelizare și-au dat mâna cu această ocazie. Organizatorii au încercat să transmită mai mult decât informații și statistici. Ei au încercat să transmită stări și mărturii.

Ca să realizăm un arc secular, cităm în încheiere una dintre alocuțiunile rostite în deschiderea acestei conferințe de către Ruth Padilla DeBorst, secretar general al Latin American Theological Fraternity:

Lumea noastră geme sub apăsarea violenței și a nedreptății, a sărăciei și a lipsei de speranță, a virusului HIV/SIDA și a degradării ecologice. Totuși, activitatea vindecătoare, reconciliantă a lui Dumnezeu nu contenește. Iar oamenii lui Dumnezeu de aici, de acolo și de oriunde sunt chemați să fie toți parte a acestei misiuni.

Încurajator îndemn. Mai ales că el vine într-o perioadă grea pentru evanghelizare și misiune. Tot mai mult evanghelizarea este asociată cu prozelitimul, iar durerea este cu atât mai mare cu cât lucrul acesta se întâmplă în creștina Europă. Asocierea evanghelizare/prozelitism este un subiect tot mai fierbinte și, în mod cert, vom mai revenii la el. Demn de reținut, pentru moment, că centenarul a reaprins entuziasmul pentru evanghelizare. Chiar dacă dogmaticile au nuanțe diferite iar confesiunile își zămbesc grijuliu, misiunea face pași tot mai energici. Fie ca Evanghelia Lui să ajungă până la marginile pământului.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.