„Lasă Ioane, să împlinim tot ce trebuie împlinit!”

L

Dar poate că va întreba cineva:

-Ce dreptate a împlinit Hristos prin botezul Lui?

-S-a supus prorocului, iar aceasta era o faptă de dreptate. Așa precum s-a tăiat împrejur, a adus jertfă, a păzit sâmbetele, a ținut sărbătorile iudaice, tot astfel a adăugat și ceea ce lipsea: S-a supus prorocului care boteza. Că era voința lui Dumnezeu ca toți să se boteze atunci… Prin urmare, dacă dreptatea stă în a te supune lui Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu a trimis pe Ioan ca să boteze poporul, atunci Hristos a împlinit-o și pe aceasta împreună cu toate celelalte porunci…

Pentru asta S-a botezat Hristos, ca să arate că împlinește toată Legea. Această pricină și aceea spusă mai înainte sunt motivele botezului Domnului. De asta și Duhul S-a pogorât în chip de porumbel. Căci, acolo unde-i împăcarea cu Dumnezeu, acolo-i și porumbelul. La corabia lui Noe a venit o porumbiță cu o ramură de măslin, semn al iubirii de oameni a lui Dumnezeu și al izbăvirii din potop; aici, la botez, vine Duhul în chip de porumbel, nu în trup de porumbel – trebuie știut bine lucrul acesta -, ca să vestească lumii mila lui Dumnezeu, dar, în același timp, să arate că un om duhovnicesc trebuie să fie fără viclenie, fără răutate și curat.

(Cuvântare la Botezul Domnului, de Ioan Gură de Aur, PSB seria nouă, Basilica, București, 2015, pp. 67-68)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.