La masa rotundă: evanghelicii și ortodocșii

L

Deseori și în diferite ipostaze evanghelicii și ortodocșii se întâlnesc. Ne e vorba de întâlnirile din magazine, autobuze sau restaurante. Aici ne referim la acele întâlniri care dau naște la discuții vii, poate chiar prea vii. Fiecare tabără își apără crezul și – de cele mai multe ori – încearcă să arate că spațiul ei confesional este net superior celuilalt.

Ceea ce aș dori să punctez aici este (oarecum) altceva. La nivel mondial dezbaterile evanghelico-ortodoxe datează de puține decenii, dar nu lipsesc cu desăvârșire. O scurtă prezentare a primelor mișcări în sensul acesta ar fi edificatoare. Asta ca nu cumva să credem că doar noi ne preocupăm cu atari discuții. Așadar avem:

Evangelicals for Middle East Understanding (EMEU).

S-a fondat în cadrul Universității North Park din Chicago în anul 1985. Fondatorii acestui centru au fost: Don Wagner și Ray Bakke. Scopul primar era de a-i informa pe intelectualii nord-americani despre nuanțele și dinamica bisericilor ortodoxe din Europa Răsăriteană. Pe de altă parte, societatea și-a propus să descrie suferințele prin care treceau ortodocșii din est și să-i ajute. O atenție specială (cel puțin la început) a fost orientată spre creștinii arabi care aveau mult de suferit în războiul interreligios. Societatea a reușit să lege deosebite relații între est și vest, cu o mai mare atenție (încă) asupra bisericilor ortodoxe din țările islamice.

Society of the Study of Eastern Orthodoxy and Evangelicalism (SSEOE).

S-a fondat în SUA în anul 1990 cu o participare avizată de amble părți. Echipa ortodoxă a fost condusă de Bradley Nassif, profesor de teologie sistematică și istorică de la Antiochian House of Studies, el fiind și fondatorul acestui centru. Dintre teologii evanghelici menționăm pe J. I. Packer, Thomas Oden, Gerald Bray, Donald Bloesch, Grant Osborne, Kent Hill, Thomas Finger, Craig Blaising și Dale Allison. Întâlnirile continuă să aibă loc anual, deși materialele care rezultă nu sunt publicate. Se ating domeniile mari ale celor două mișcări creștine precum istoria, doctrina, închinarea și spiritualitatea. Până în 1999 societatea și-a desfășurat activitatea la Centrul Billy Graham de la Wheaton College, iar de atunci până azi continuă să se reunească în diferite părți ale Americii.

World Council of Churches (WCC).

Deși fondat la începutul secolului al XX-lea, relațiile dintre evanghelici și ortodocși în carul acestuia au avut mult de așteptat. Abia în anul 1993 asistăm la primele eforturi în acest sens. Reprezentanții ambelor părți s-au întâlnit la Stuttgart (Germania) pentru a discuta oportunitatea unor dezbateri mai ample. Au urmat apoi două importante întâlniri sponsorizate de către WCC. Prima a avut loc în 1995 și a fost găzduită de Biserica Ortodoxă Coptă la Alexandria (Egipt). Urmare a acestei întruniri s-a publicat volumul Proclaming Christ Today, editat de Huibert van Beek și George Lemopoulos. A doua conferință a avut loc în 1998 la Academia Misionară din cadrul Universității din Hamburg. Această întrunire a culminat cu publicarea cărții Turn to God, Rejoice in Hope! Orthodox-Evangelical Consultation, editată de aceiași autori.

Acesta nu a fost decât începutul. Întrunirile s-au înmulțit și chiar s-au diversificat. Țările majoritar ortodoxe (printre care și România) găzduiesc tot felul de sesiuni de comunicări științifice sau colocvii de specialitate în acest sens. Din nefericire, pentru că orotodoxia se situează în estul Europei, mediatizarea acestor evenimente a avut mereu de suferit. Să ne bucurăm totuși că, din când în când, fără patimă, putem sta față în față. O confruntare onestă a fost întotdeauna un gest de înțelepciune.

comentarii

 • Eforturile de apropiere a două grupuri,sau a două persoane,sunt uşurate, cănd se descoperă mai întâi, ce au în comun.Fiind evanghelic,inima mi-a fost încălzită, când am citit poezia Mitropolitului Dosoftei,care în graiul de inceput al limbii romaneşri,preamăreşte pe Domnul.
  Să-l ascultăm ( cum zice un iubit prieten ):
  PSALMUL 46 ( 47)
  Limbile să salte
  Cu cătece nalte
  Să strige-n tărie
  Glas de bucurie.
  Lăudând pe Domnul,
  Să cânte tot omul.
  Domnul este tare,
  Este-mpărat mare
  Peste tot pământul
  Să-ş ţâne cuvăntul.
  Supusu-ne-au gloate
  Şi limbile toate,
  De ni-s supt picioare
  Limbi de pre sub soare.
  Alesu-ş-au şie
  Parte de moşie
  Ţara cea dorită.
  Carea-i giuruită
  Lui Iacov iubitul
  Ce-i ţâne cuvântul.
  Mila să-ş arate
  Cea de bunătate
  Spre noi,ticăloşii,
  Precum ne spun moşii.
  Pre vârvuri de munte
  S-aud glasuri multe
  De bucurie mare,
  Cu naltă strigare,
  Că sau suit Domnul.
  Să-l vadă tot omul.
  Cântaţ în lăute,
  În zâncături multe,
  Cântaţ pre-mpăratul,
  Că nu-i ca dâns altul.
  Să domnească-n lume,
  Cu svântul său nume.

 • O frumoasă contribuție. Nu știam de această poezie deși, la rându-mi, am prețuire pentru Mitropolitul Dosoftei.
  Cred și eu că a găsi niște punți de comunicare facilitează relația. Sper chiar într-o depășire a animozităților dintre evanghelici și ortodocși, animozități care sunt alimentate într-o manieră absolut derizorie.

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.