GPS-ul spiritual

G

Iată o idee ingenioasă! Câțiva scriitori creștini americani au și găsit câte un corespondent celor trei inițiale: G-P-S. Așa cum aparatul în sine ghidează și corectează eventuale erori de orientare, aplicația sa spirituală este și ea la fel de interesantă. Așadar:

G gifts = DARURI

Creștinul nu poate să facă nimic cu de la el putere/dotare. El are mereu nevoie de prerogative pe care nu le poate genera și care sunt primite ca și cadouri divine. Sunt acei talanți despre care pilda lui Hristos vorbește, acele talente, înclinații și abilități pe care cei din jurul nostru ni le măsoară. A fi conștient de necestatea darurilor este vital. Apoi, a fi mulțumitor Dătătorului pentru toate și a le folosi în slujba Lui este un semn de înțelepciune creștină.

P passions = PASIUNI

Exercitate în cadrul chemării lui Dumnezeu, pasiunile conduc întotdeauna spre acțiune. Ele energizează în mod adecvat forța latentă a darurilor. Fără pasiune, fără suflet, orice potențială acțiune este doar un vis frumos. Marii oameni ai lui Dumnezeu au dezvoltat pasiuni impresionante pe care le-au direcționat spre cele mai înalte scopuri. Nu toate lucrurile merită pasiunea noastră, iar aici discernământul trebuie să-și joace cartea. Doar cele care țin de Împărăția lui Dumnezeu merită entuziasmul nostru suprem.

S struggles = STRĂDANII

Scriptura conține o întreagă teologie a silinței. Contrar unei atitudini laxe, strădania în viața de credință nu afectează caracterul suveran al lui Dumnezeu. Voința omului este prin natura ei predispusă la acțiune și gata mereu de atac. Încotro o vom îndrepta? Nevoile trupului sau care țin de un anumit confort personal ne sunt foarte aproape și uneori singurele parcă. Suntem gata să depunem eforturi supranaturale în direcția lor, uităndu-le pe cele de natură spirituală, mult mai importante. O așezare corectă a priorităților este de dorit, dar și o introspecție pe măsură.

Cam aceasta ar fi povestea GPS-ului spiritual. Sinteza mea este lapidară, dar cam în direcția aceasta merg explicațiile. Interesantă rămâne aplicația pe care unii predicatori și scriitori au găsit-o acestui aparat din ce în ce mai banal. Să fim, așadar, cu luare aminte…

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.