Ființa adevărului

F

Aceasta este, după părerea mea, ființa adevărului: a nu te minți în înțelegerea a ceea ce este cu adevărat (iar minciuna este o închipuire ivită în cugetare, care face ca ceea ce nu este să apară ca existând; iar adevărul este înțelegerea sigură a ceea ce este cu adevărat). Astfel, numai ocupându-se cineva multă vreme și în liniște cu cugetări înalte, va înțelege ce este cu adevărat ceea ce este, care are prin firea sa existența, și ce este ceea ce nu este, care are numai părută existență, neavând de la sine o fire subzistentă. Acest lucru mi se pare că l-a învățat marele Moise să-l cunoască, în acea arătare dumnezeiască, anume că nimic din câte cad sub simțuri și din câte se cunosc prin înțelegere nu subzistă cu adevărat afară de Ființa mai presus de toate, care e cauza tuturor și de care atârnă toate. Căci deși înțelegerea vede și altceva decât cele ce sunt, în niciuna din cele ce sunt rațiunea nu vede ceva ce nu are nevoie de altceva, sau ceea ce ar putea fi fără participarea la Cel ce este. Dar ceea ce e pururea la fel, ceea ce nu crește și nu scade, ceea ce rămâne la fel de nemișcat spre orice prefacere, fie spre mai bine, fie spre mai rău, ceea ce este străin de rău iar ceva mai bun decât el nu are, ceea ce nu are nevoie de nimic altceva, dar e singurul dorit și la care participă toate și ceea ce nu scade prin participarea celor ce participă, aceasta este ceea ce este cu adevărat și înțelegerea acesteia este cunoașterea adevărului.

(din Despre viața lui Moise sau despre desăvârșirea prin virtute, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae și pr. Ioan Buga, PSB 29, Scrieri. Partea întâia, București, 1982, pp. 42-43)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.