Fazele unei civilizații

F

Cred că se pot distinge următoarele faze în evoluția fiecărei civilizații:

  • Prima fază sau faza larvară: o energie latentă împinge triburile, neamurile să se unească, să se miște. Ele intră în contact, cel mai adesea violent, cu alte grupuri, cu alte culturi pe care le copleșesc (aproape întotdeauna lăcomia îi atrage spre culturile superioare). Noua civilizație este încă informă. La drept vorbind, ea nu există însă și nu se știe dacă va exista vreodată. Apar numai un elan și o solidaritate;
  • A doua fază sau faza de formare: într-un anumit spațiu, se degajă un stil comun și, în ciuda luptelor intestine, ansamblul este animat de o mare forță de expansiune (aceste două faze reprezintă vârsta eroică a civilizației pe cale de a se naște);
  • A treia fază sau faza de înflorire: stilul se precizează în centrele urbane și se conturează o organizare politică mai mult sau mai puțin uniformă; ansamblul este încă divizat din punct de vedere politic, dar expansionismul este la culme;
  • A patra fază sau faza luptei pentru hegemonie: pentru a relua o expresie consacrată în istoria Chinei, este vorba de era „regatelor combatante”; principalele unități culturale, principalele state își dispută imperiul, supremația asupra lumii lor;
  • A cincea fază sau faza imperială: unul dintre combatanți iese învingător din competiție; pacea este pentru un timp asigurată; avem de-a face cu o eră de stabilitate și prosperitate, de uniformizare a artei și gândirii. Urmează apoi scleroza.

(Civilizații și tipare istorice. Un studiu comparat al civilizațiilor, de Neagu Djuvara, ediția a III-a, Humanitas, București, 2006, p. 28)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.