Exercițiu de neuitare: Iosif Sava

E

La 15 februarie 1933 se năștea, la Iași, Iosif Sava. Marele muzicolog este strănepotul unuia dintre primii absolvenți ai Conservatorului înființat de A.I. Cuza. Bunicul său a condus ani buni corul mitropoliei din Iași, iar tatăl său a fost un reputat violonist al Filarmonicii din capitala Moldovei. Am ținut să înșir aceste personaje, pentru a observa de la bun început cum d-l Sava încheie o ilustră linie de muzicieni.

Studiază la Iași, apoi la București, unde are ocazia să întâlnească nume mari din școala muzicală românească. Amintim aici pe Constantin Constantinescu, Achim Stoia și George Pascu. Se specializează  atât ca și muzician cât și ca muzicolog, desăvârșindu-și studiile urmând Facultatea de Filozofie (din București). Artist complet, fin observator al lumii și omului, Iosif Sava devine repede un îndrăgit realizator de emisiuni cultural-muzicale la radio și TV. După Revoluție notorietatea lui va crește, mai ales datorită seratelor muzicale de mare încărcătură și profunzime. Oameni care acum sunt formatori de opinie au trecut atunci prin studiourile sale. El a făcut dovada că muzica bună poate să se îmbrățișeze cu orice domeniu al cunoașterii. Adevărate reverii intelectuale, întâlnirile ce-au rămas pe peliculă fac dovada unei imense personalități.

Nu mai apucă să treacă în mileniul III. Se stinge în 1998, mult prea devreme în raport cu preaplinul inimii sale. Golul lăsat în cultura română a fost (și încă este) imens. Registrul larg al temelor pe care le aborda, felul în care știa să aducă muzica clasică aproape de inima oaemnilor și multe alte calități pur umane îl trec în rândul marilor personalități. Nu știu câți tineri vor avea curiozitatea să-i survoleze biografia și activitatea, dar mi-aș dori s-o face tot mai mulți. Dacă am avut mentori de o asemenea talie, merită să avem speranțe pentru viitor. Nădăjduim ca tot mai mulți oameni de cultură să ia aminte și să ducă acele frumoase idealuri mai departe.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.