Eticheta

teologi catolici

t

Exercițiu de neuitare: Joseph Ratzinger

La 31 decembrie 2022 se stingea, după o îndelungată retragere, Joseph Ratzinger, fostul Papă Benedict XVI. Născut în Sâmbăta Mare a anului 1927, în Bavaria (Germania), tatăl său a fost polițist, iar mama bucătăreasă la un hotel. Cel mai mic din trei copii, Joseph avea șase ani când naziștii au preluat puterea, în 1933; părinții săi, catolici convinși, erau – evident – ostili regimului...

Hans Urs von Balthasar în cuvintele lui Alexandru I. Roșu

Scriitura lui Hans Urs von Balthasar cunoaște accente picturale și plastice. Nu de puține ori m-am regăsit în postura celui care ar reproduce o pictură exclusiv după descrierea celui ce o privește. Ochiul minții sale pare că e cu totul absorbit de viziunea corurilor celeste, prinse în dans hieratic, ori aceea a ființelor succedându-se în interdependență ontologică, precum un lanț cosmic coborând...

„Luați mâncați…”

Cine este gata să primească trupul Domnului nostru, acela nu trebuie să se îngrijească de ceea ce simte în sine sau de cât de cucernic este, ci trebuie să ia seama care îi este voința și intenția. Nu ceea ce simți este important, ci lucrul iubit, cel la care năzuiești. Omul care vrea și poate să meargă drept și netulburat spre Domnul nostru trebuie să aibă, înainte de orice, un cuget...

„Sacra doctrina” la Toma din Aquino

„Toma înglobează într-una și aceeași știință întreaga comunicare a revelației divine, de la Sfânta Scriptură la propovăduire, de la scrierile Părinților Bisericii la scrierile profesorilor de teologie ai epocii. În cadrul acestei științe unice și identice, aceste izvoare sau instrumente diferite prin care se transmite relevația divină nu au nici aceeași autoritate, nici același grad de...

Relativul și absolutul

Cultul omului îmi lipsește cu desăvârșire. După cum îmi lipsește și disprețul pentru om. Dimpotrivă, cred că tocmai credința în Dumnezeu, credința în acest set de adevăruri esențiale care decurg din Dumnezeu, este cea care dă valoare omului. Dacă luați în considerație istoria, ea e plină de mediocritate, de orori, de haos; în același timp, există însă o tradiție eternă care ne învață că oamenii...

Schimbări înseamnă provocări

Câteva reflecții semnate de unul dintre cei mai mari teologi catolici moderni: Andrés Tornos (1927-2019): „În primul rând, schimbările tehnice și demografice au dus la noi forme de muncă și relații umane. Această nouă situație a modificat imaginea de sine a milioane de bărbați și femei. Fostele roluri nu mai sunt acum acceptate, iar cele noi sunt confuze. Acesta este cel de-al doilea punct.În al...

Cei doi, în drum spre Emaus

Motivul tristeții acelor ucenici [din Emaus] consta, se înțelege, în pierderea pe care o suferiseră: Îl însoțiseră pe Isus, Îl văzuseră apoi arestat, insultat, răstignit, mort și înmormântat. Durerea întristează inima unei femei care și-a pierdut iubitul; bărbații însă, după o pierdere asemănătoare, devin de obicei perplecși mai degrabă cu mintea decât cu inima: ei deplângeau o carieră zdrobită...

Universalitatea și realismul nădejdii creștine

Un lucru este clar de la începutul literaturii creștine: nădejdea în viitor este o dimensiune inseparabilă, integrală a credinței creștine și condiția intrinsecă pentru posibilitatea acțiunii responsabile în lume… Nădejdea, pentru ucenicul creștin, este legătura indispensabilă dintre credință și iubire: afirmarea posibilităților reale pentru lume și pentru om, conștientizarea unei...

Trei zile hotărâtoare

Însumânt peste 1400 de pagini, cele două volume semnate de Raymond E. Brown, apărute în limba română sub titlul: Moartea lui Mesia. Din Ghetsemani până la mormânt (Sapientia, Iași, 2012, respectiv 2017), ne invită la meditație. Reputatul biblist catolic face un adevărat tur de forță prin literatura de specialitate, oferindu-ne o monumentală lucrare de sinteză. Alcătuite din patru acte, volumele...

Creștinul, creația și creaționismul

Catolic răspopit, fost coleg de catedră cu Joseph Ratzinger, teolog cu largi deschideri, ecumenist până dincolo de limite, critic la adresa Vaticanului (pe multiple subiecte), erudit și scriitor talentat, Hans Küng rămâne una dintre cele mai mari provocări ale teologiei contemporane. Destituit din ambele poziții de către Biserica Romano-Catolică (cea sacerdotală și cea academică), acest corifeu...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.