Eticheta

simbolistica apei

s

Mic dicționar săptămânal: APA (4)

Continuare de AICI: Apa a fost dată de Dumnezeu pământului, dar mai există și o altă apă, tainică: este apa înțelepciunii care, atunci când a fost creată lumea, a chibzuit legea apelor și le-a statornicit făgaș (Iov 28.25-26; Prov. 3.20; 8.22,24,28-29; Ecl. 1.2-4). Înțeleptul este asemuit cu o fântână sau cu un izvor, iar apa sălășluiește în inima lui (Prov. 20.5; Ecl. 21.13) și vorbele lui au...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.