Eticheta

rugaciune

r

„Îți mulțumesc că te pot avea pe Tine”

La 17 ani L-am întâlnit pe Dumnezeu. Un an și jumătate mai târziu L-am întâlnit într-un extraordinar botez cu Duhul Sfânt și plinătate a duhului. Patru ani am citit lucrări de ateism și filozofie atee, până m-a durut capul. Mă -lecam pe genunchi și spuneam Domnului cu bucurie: O, Dumnezeule, știu că nu pot răspunde acestor autori, dar îți mulțumesc că Te pot avea pe Tine. Când mă dobora o carte...

Rugăciune (84)

Slava Ta, Hristoase, este omul pe care Tru l-ai pus ca pe un înger și cântăreț al strălucirii Tale. Pentru Tine trăiesc, vorbesc și cânt… singura ofrandă care mi-a rămas din toată averea mea.
(Grigorie de Nazianz

„Mă rog și citesc. Sunt bine!”

Iată esența unui interviu acordat recent de Joseph Ratzinger, actualul papă emerit Benedict XVI. În urma unor zvonuri privind starea lui de sătătate, acete precizări vin să liniștească apele. Pe de altă parte să nu uităm că Ratzinger are deja o vârstă apreciabilă. Orice și oricând se poate întâmpla, biologic vorbind. E demn însă de observat tihna lui Ratzinger. În postura de simplu călugăr, el se...

Rugăciune (83)

Dumnezeule al virtuţilor, fă-ne iarăşi precum am fost, arată-ţi faţa către noi şi vom fi mîntuiţi. Căci oriîncotro s-ar îndrepta, sufletul omului nu va găsi decît dureri dacă se va agăţa de altceva decît de Tine, chiar dacă s-ar agăţa de lucruri frumoase, dar situate în afara Ta, Doamne, şi în afara sufletului însuşi. Aceste lucruri frumoase nu ar fiinţa dacă nu ar primi fiinţă de la Tine. Ele se...

Rugăciune (82)

O, Tu eşti preaînalt, preabun, preaputernic şi atotputernic, preaîndurător şi preadrept, preaputernic şi pururea de faţă, prea frumos şi preatrainic, neclintit şi de nepătruns, neschimbător şi toate schimbîndu-le, pururea nou şi pururea vechi şi toate înnoindu-le; spre bătrîneţe şi sminteală ai împins pe cei trufaşi fără să ştie. Eşti pururea mişcător şi pururea liniştit, adunînd la Tine pe...

Rugăciune (81)

O, Doamne, Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, singurul nostru Mântuitor, Prințul Păcii: Dă-ne harul Tău, pentru a pune la inimă toate pericolele prin care trecem în urma nefericitelor dezbinări dintre noi. Ia din mijlocul nostru orice ură și orice gând rău și orice alt lucrucare ne-ar putea împiedica să trăim în unitate frățească și înțelegere duhovnicească, pentru ca, după cum este...

Rugăciune (80)

Învață-ne, Doamne bun, să Te slujim după cum meriți; să dăruim fără să ne gândim la prețul ce trebuie plătit; să luptăm fără să băgăm de seamă rănile; să trudim fără să cerem odihnă; să muncim fără să cerem altă răsplată decât să știm că facem voia Ta. Prin Isus Hristos, Domnul nostru.
(Ignațiu de Loyola)

Rugăciune (79)

Dă-mi, Doamne, putinţa de a şti şi de a înţelege dacă trebuie mai întîi să te invoc ori să te laud, să te cunosc, mai întîi, ori să te invoc! Dar cine te va invoca fără să te cunoască? Căci cel care nu te cunoaşte poate invoca pe altcineva în locul tău! Sau, mai degrabă, nu eşti tu invocat tocmai pentru ca să fii cunoscut? Cei care-L caută Îl vor găsi, iar cei care-L găsesc Îl vor lăuda...

Rugăcine (78)

Ascultă rugăciunea noastră pentru o lume ce trăiește încă în Sâmbăta Mare, apăsată și singură, vinovată de necredință și condamnată pentru că L-a părăsit pe Dumnezeu. Fii și mâine Dumnezeul care ești azi, care ai fost ieri: Dumnezeu cu noi în mormânt, dar care smulge boldul morții și promite în Împărăția Sa finală o biruință mai mare a harului bogat și a vieții asupra magnitudinii păcatului și a...

Rugăciune (77)

În Numele puternic al lui Isus Hristos, mă ridic împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. Mă împotrivesc oricărei forțe ce ar căuta să mă distragă și să mă îndepărteze de centrarea mea în Dumnezeu. Resping conceptele și ideile distorsionate care fac păcatul ceva plauzibil și de dorit. Mă opun oricărui lucru ce încearcă să mă împiedice să cunosc părtășia deplină cu Dumnezeu. Mă rog aceste...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.