Eticheta

răul

r

Ce sau cine este BINELE? Dar RĂUL?

Într-adevăr, alegerea nu e între Dumnezeu și noi, ci între o falsă imagine despre Dumnezeu și noi, pe de o parte, și realitatea relației care ne leagă de Dumnezeu, și anume că Dumnezeu e locul înfloririi noastre, binele nostru, pe de altă parte. Omul care păcătuiește nu se rănește decât pe sine însușii prin aceea că se lipsește de binele său. A păcătui nu înseamnă a ne însușii un bine care ar fi...

Ei și noi

Fără persepctiva care vede răul drept o forță întunecată aflată în spatele realității umane, chestiunea „binelui” și „răului” în lumea noastră e ușor de descifrat. e fatal de ușor să categorisim „oamenii ca noi” drept fundamental buni și „oameni ca ei” drept fundamental răi. E un pericol de care trebuie să fim conștienți în zilele noastre după dezastroasele încercări din partea unor lideri...

Riscurile civilizației

Am citit-o cu nesaț și încântare. Se numește Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate și este scrisă de eruditul Konrad Lorenz. Publicată la editura Humanitas, prima ediție vedea lumina tiparului în 1996, a doua în 2012. Autorul? Laureat al Premiului Nobel pentru medicină și fiziologie (1973) dar și fondatorul etologiei (știința comportamentului animal). Vă întrebați pe bună dreptate: ce...

Răul și răscumpărarea

Începând cu primele capitole ale Genezei și sfârșind cu ultimele capitole ale Apocalipsei, descopăr două mari curente în istoria acestei planete. Primul este că răul acaparează ce este bun și îl prădează. De la decădere am trăit într-o lume dominată de puteri care nu sunt neutre din punct de vedere moral, ci mai degrabă înclinate înspre rău, așa cum orice carte de istorie sau ziar cotidian o...

Bogătașii spiritului

Fericiți cei săraci cu duhul a început să spună Isus când s-a adresat mulțimilor. (…) Cei săraci cu duhul nu comit răul. Răul nu este comis de oameni care se simt nesiguri în privința dreptății lor, care își pun întrebări asupra propriilor motive, care se îngrijorează de faptul că se pot trăda pe ei înșiși. Răul în această lume este comis de bogătașii spiritului, de fariseii din zilele...

Geniul filozofiei ebraice

Încercând să mă edific asupra unor chestiuni, dau peste o lucrarea: The Hebrew Philosophical Genuis: A Vindication. Scrisă de eruditul Duncan Black MacDonald și publicată la Princeton University Press în 1936, cartea este cu adevărat edificatoare. Autorul susține că cinci ar fi ideile-forță ale gândirii ebraice. Dintre acestea doar prima este unanim acceptată, în vreme ce următoarele patru au...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.