Eticheta

primele computere

p

Tehnologie și internet: o cronică (1)

Computerul HAL 9000 s-a născut sau „a devenit operațional”, dupăcum însuși HAL a spus-o cu modestie, pe 12 ianuarie 1992, într-o fabrică de computere din Urbana, Illinois. Eu m-am născut cu exact treizeci și trei de ani mai devreme, în ianuarie 1959, întrun alt oraș din Midwest, Cincinnati, Ohio. Viața mea, la fel ca și viețile majorității celor din generațiile Baby Boomers sau Xers, s-a...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.