Eticheta

ortodoxia

o

„Spiritualitatea întâlnită în biserică mă sperie…”

O credință puternică diminuează intensitatea problemelor. În acele rare momente, când prin religie se ajunge la Dumnezeu, nu mai există probleme, deoarece Dumnezeu nu este o poarte a lumii. În acele momente, lumea însăși devine viață în Dumnezeu, întâlnire și comuniune cu El. Lumea nu devine Dumnezeu, ci o viață fericită și îmbelșugată cu Dumnezeu. Aceasta este mântuirea lumii pregătită de către...

Învierea și Duhul

Moartea biologică și toate morțile parțiale care o precedă sunt de acum doar treceri spre Înviere, pentru că moartea spirituală, care le înglobează și pe care acestea o simbolizează, este desființată. De acum totul are sens, un sens veșnic. (…) Viața, lumina, Duhul țâșnesc de acum chiar prin moartea noastră, chiar prin neliniștea noastră. Mai adânc decât revolta sau decât disperarea noastră...

Ziua de duminică: sens și teologie

De la început creștinii au avut o zi a lor, și în natura ei specifică se află cheia experierii creștine a timpului. Pentru a o recupera, însă, trebuie să depășim legislația lui Constantin, care, prin instituirea duminicii ca zi obligatorie de odihnă a transformat-o într-un substitut creștin al sabatului iudaic. După care, semnificația unică și paradoxală a Zilei Domnului a fost încetul cu încetul...

Reforma, catolicismul și ortodoxia în interpretarea lui Lucian Blaga

Boicotul istoriei nu apare în nicio altă provincie așa de dârz și de consecvent ca la țărănimea românească din Ardeal. Iată câteva strălucite documente. Una dintre cele mai importante prefaceri pe care o înregistrează istoria europeană este neapărat Reforma. Reforma a produs schimbări enorme în viața sufletească, culturală și politică a continentului. Ardealul a fost, precum se știe, printre cele...

Exercițiu de neuitare: Paul Evdokimov

La 16 septembrie 1970 se stingea Paul Evdokimov, unul dintre cei mai mari gânditori creștini ai secolului XX. S-a născut pe 2 august 1901, iar în anul 1907 tatăl său a fost asasinat de un soldat care făcea parte dintr-un grup revoluționar. Împreună cu fratele mai mare, Paul a plecat spre Asia Centrală pentru a se alătura mamei, rămasă văduvă. Relația cu tatăl adoptiv a fost problematică și...

„La noi magia n-a depășit stadiul mahalalei”

Religiozitatea valahului este un soi de budism atemporal, unde timpul a avut și mai are atâta răbdare. Religiozitatea miorițică nu-i decât o proiectare sentimentală a naționalismului, un fel de dedublare în plan metafizic al sentimentului național. Religiozitatea noastră este copia fidelă a valahismului nostru. Suntem religioși în măsura în care suntem români. Sentimentul religios la români a...

Biserica și trafaletele

Aflu și eu, ca tot românul, de isprava Patriarhului Daniel, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Ajuns la sediul cel nou a postului de radio (și TV) Trinitas, ierarhul recurge la un gest de un pragmatism total. În locul unui mănunchi de busuioc (sau ceva similar), se folosește de un… trafalete. Să mai spună cineva că Biserica Ortodoxă nu ține pasul cu modernitatea! Dincolo de zâmbetul...

Traian Băsescu despre Francisc I

Sanctitatea Voastră, îmi revine onoarea de a vă adresa în numele poporului român cele mai calde felicitări cu prilejul alegerii istorice a Sanctităţii Voastre ca Episcop al Romei, Succesor al Apostolului Petru şi Suveran Pontif al Bisericii Catolice. Este un moment de mare însemnătate din viaţa Bisericii Catolice, pe care am deosebita bucurie de a-l saluta solidar cu credincioşii catolici din...

„Nu-i votați pe penticostali!”

Afișul alăturat a fost vârât în cutiile poștale ale clujenilor cu puțin timp în urmă. Să-l citim cât mai obiectiv cu putință. În primul rând, conceptul de ortodoxie apare de patru ori. Este cuvântul care se repetă cel mai des. Întâmplător? Nicidecum! Dacă repetiția este mama învățării, atunci mesajele cu iz electoral au prins cel mai bine ideea. Urmează apoi nota beligerantă a apelului...

Patriarhul bulgar s-a stins

Noaptea trecută, într-un spital din Sofia, la 98 de ani, Patriarhul Maxim al Bulgariei a decedat. A condus destinele Bisericii Ortodoxe Bulgare peste 40 de ani, a traversat schimbări sociale și politice seminificative și s-a confruntat cu situații multiple. Înscăunat la 4 iulie 1971, Patriarhul și-a dovedit tenaciatea în perioada de represiune condusă de Todor Jivkov. E drept că a salvat Biserica...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.